Ангелина Павлова е от онези автори, които ще останат във времето, както с дълбочината, монументалноста и многообразието на пластическата изразност на своите творби, така и с принципно революционните като идеи и отношение към изкуството на стъклото чисто концептуални практики, които винаги са представяни в чистите и синтезирани форми на професионализма, ясно и категорично ориентиран към творческа свобода, позициониращ се адекватно и пълноценно в културните процеси на тази професия в световен мащаб. Тя е автор и творец с принос в съвременното изкуство и ярък представител на най-доброто, което може да се определи като тенденция в изкуството на стъклото, разгледано в неговия монументален аспект и форми на изразност. Затова и нейните произведения ни даряват освен с естетическо удоволетворение, и с надеждата, че усилията на твореца имат и общочовешки и сакрален смисъл.

13.IX. 2016
Datim Dimov