Преди да използвате www.angelinaglassart.eu, моля прочетете внимателно общите условия!

Използвайки уеб сайта www.angelinaglassart.eu се счита, че сте съгласни и приемате условията и ще бъдете обвързан от общите условия като Потрeбител, независимо от това дали извършвате ползването от свое име или от името на друго физическо или юридическо лице. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля излезте от www.angelinaglassart.eu!
При ползването на този уеб сайт, Потребителят се задължава да спазва настоящите общи условия, както и всички други условия установени от законодателството на РБ и международното законодателство, дори и да не са изрично упоменати в настоящите условия. Angelinaglassart.eu не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел и не се е запознал с настоящите общи условия. Angelinaglassart.eu си запазва правото да редактира Общите условия по всяко време, като промените ще бъдат публикувани на този адрес.

Отговорности

В случай на невъзможност за изпълнение на поръчка, Вие ще бъдете информирани чрез телефонен разговор или чрез имейл, като при възможност ще Ви бъде предложен алтернативен продукт. На всеки един етап от оформянето, до заплащането Вие имате право да се откажете от направената поръчка. В случай, че настъпи каквато и да било промяна по отношение на съдържанието, стойността, условията и сроковете за доставка на направена поръчка, Вие ще бъдете информирани чрез телефонен разговор или имейл и поръчката няма да бъде изпратена ако не получим личното Ви съгласие с променените условия.

Ограничаване на отговорността

Angelinaglassart.eu има правото да прави всякакви промени в данните и условията за ползване и предоставяне на стоки и услуги в този уеб сайт без предварително уведомление.
При никакви обстоятелства Angelinaglassart.eu, неговите доставчици или други трети лица, обвързани с обслужването на този уеб сайт и услугите, свързани с него не носят отговорност за каквито и да е било щети или пропуснати ползи, произтичащи от частично, напълно или некоректно функциониране на уеб сайта www.angelinaglassart.eu. Птребителят сам е отговорен за възприятията и интерпретацията на точността, пълнотата и полезността на информацията, съдържаща се в уеб сайта.
За всички неуредени въпроси от настоящите Общи условия между Angelinaglassart.eu (Ангелина Павлова) и клиента се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България. Можете да се обърнете към Комисия за защита на потребителите при съмнения за нарушаване на Вашите права.

Препратки

Уеб сайтът може да съдържа връзки, водещи извън www.angelinaglassart.eu, които отварят уеб сайтове, за чиято публикувана информация angelinaglassart.eu не носи никаква отговорност, освен ако те не са собственост на Ангелина Павлова. Решението да се проследи и използва такъв линк, който да предостави информация от друг уеб сайт извън www.angelinaglassart.eu е изцяло на Ваша отговорност.

Авторско право

Потребителят има право да използва този уеб сайт, информацията и материалите, съдържащи се и показвани в него, само за законни цели и по начин, който не накърнява правата или ограничава използването и достъпа до този уеб сайт на трета страна. Можете да разглеждате, съхранявате, да копирате в електронен вид и да отпечатвате физически копия материалите от този уеб сайт (включително страници, документи, файлове, снимки) единствено за Ваша лична некомерсиална употреба с цел да получите информация относно продуктите и услугите, предлагани от нас, както и да генерирате поръчки за продуктите и услугите ни.

Потребителят се задължава да:

• Посочи актуален и верен адрес на доставка и телефон за контакт.
• Заплати цената на поръчаните стоки, и другите съпътстващи разходи – такси за банкови преводи и др.
• Получи поръчаните стоки.
• Опази в тайна потребителското си име и парола, за да се избегнат злоумишлени действия на трети лица.
• Не прави фиктивни поръчки.
• Не подава невярна информация за продуктите.
• Не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси.
• Спазва действащото законодателство на Република България и настоящите Общи условия за пазаруване в този електронен магазин.

Право на рекламация

Според закона за защита на потребителите и правилата за търговия, потребителят има право на рекламация при:
– нарушена цялост на стоката;
– констатирани липси;
– несъответствие с поръчаният продукт.
Рекламацията се предявява до 14 дни след закупуването на стоката.

Връщане и замяна на закупен продукт

В срок от 14 дни след получаване на стоката, клиентът има право да я върне или замени, като са спазени следните условия:
1. Запазен търговски вид (стоката не е увредена, надраскана).
2. Не са налице повреди, причинени от неправилна употреба.
3. Запазена оригинална опаковка.
4. Транспортните разходи за връщане на закупен продукт са за сметка на клиента.